Kurumsal Kimlik

Firmanın, ürünün veya hizmetin marka bilinirliğinin yaratılması ve marka imajının oluşturulması için öncelikli olarak bir kurumsal kimlik oluşturulması çok büyük önem taşımaktadır. Kurumsal kimlik oluştururken iki aşamadan söz edilebilir:

Logo Tasarımı:
Bir logo hedef kitle için anında tanınırlık ve ayrıştırma sağlamak için en fazla kullanılan ve çok büyük önem taşıyan bir unsurdur. Bu nedenle oluşturulacak olan logonuzun şekli, renkleri, logotype olarak kullanılan font ve tüm bunların çağrıştırdığı kavramlar, firmanın, ürün veya hizmetin benimsenme, kabul görüp markalaşma sürecinde hayati bir aşamayı oluşturmaktadır. GURUS tasarım, logo oluşturmanın bilimsel bir yaklaşım, birikim, tecrübe ve yaratıcılık gerektiren ciddi bir çalışma olduğunun farkındadır. Yapılan logo ve tipografi çalışması sonucunda

  • Basit
  • Kolayca hatırlanan
  • Zamana bağlı olmayan
  • Benzersiz
  • Esnek ve farklı durumlara uyarlanabilir
  • Firma, ürün veya hizmetin yapısına uygun

bir logo ortaya çıkması amaçlanmalıdır. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinin bir diğer aşaması kurumsal kimlik dosyasının oluşturulmasıdır.

Kurumsal Kimlik Dosyası:

Kişi, kurum ve kuruluşlarla olan iletişiminizde kurumsal bir mesaj vermesi açısından önemli olan materyallerdir. Başlıcaları olarak kartvizit, antetli kağıt, zarf, klasör ve dosyalar, personel kimlik kartları, flama veya bayraklar, tabela ve benzeri öğeler gösterilebilir. Bu öğelerin logonuzla ve birbirleriyle süreklilik ve iç uyumluluk göstermesi çok önemlidir. Bu tür ihtiyaçlarınız için tasarım ekibimiz, firmanızın iç ve dış müşteri kitlesi hedeflemesi yaparak hızlı, ekonomik ve uygun çözümler sunmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için bize ulaşın